Privacyverklaring


RAILNSCALE, gevestigd te Helmond, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
RAILNSCALE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Als u onze website bezoekt:
  – IP-adres
  – Locatiegegevens: land van waaruit u onze website bezoekt
  Onze website wordt gehost door WordPress.com (Automattic, Inc.), en zij genereren op basis van deze persoonsgegevens informatie over bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers, uit welke landen onze bezoekers komen, welke pagina’s zij bezoeken, enzovoort. Zie ook de informatie over cookies, verderop in deze privacyverklaring.
 • Als u zich via onze website op nieuwsberichten abonneert:
  – E-mailadres
  – Accountnaam WordPress.com als u dat account gebruikt om zich te abonneren
  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u geautomatiseerd e-mails te sturen van door ons gepubliceerde producten of nieuwsberichten.
 • Als u contact met ons opneemt via een contactformulier op onze website:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
  – IP-adres
  – Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt
  Als u een contactformulier invult worden de gegevens die u daarop invult aan ons verstrekt. Automatisch wordt ook het IP-adres meegezonden.
 • Als u op andere manieren contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt

Persoonsgegevens die Shapeways verwerkt
Als u producten van ons besteld, dan doet u dat bij DM-Toys, Modellbahn Union of Shapeways. Deze bedrijven printen het product voor u en regelen de betaling en verzending van het product. RAILNSCALE ontvangt van deze bedrijven een overzicht van alle verkochte producten. Op dat overzicht staat niet vermeld wie de koper is van het product. Als u een account heeft aangemaakt bij Shapeways, dan ontvangen wij als u een aankoop doet een e-mail van Shapeways met de producten van RAILNSCALE die u heeft besteld en een link naar uw accountnaam. Via uw account bij Shapeways kunnen wij u bijvoorbeeld een bericht sturen.
DM-Toys, Modellbahn Union en Shapeways verwerken persoonsgegevens als u hun websites bezoekt, een account aanmaakt of een bestelling doet.
Hier vindt u de privacyverklaringen van DM-Toys (Engelstalig), Modellbahn Union en Shapeways (Engelstalig).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RAILNSCALE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van nieuws of wijzigingen over onze producten, onze diensten of ons bedrijf, als u zich daarvoor heeft opgegeven.
 • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en om advertenties aan te bieden.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
RAILNSCALE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RAILNSCALE) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RAILNSCALE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Als u zich heeft geabonneerd op nieuwsberichten van onze website bewaren wij de persoonsgegevens zo lang als u geabonneerd bent. Zodra u zich uitschrijft worden uw persoonsgegevens vernietigd.
 • Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt in correspondentie of via een contactformulier, worden door ons vernietigd zodra wij ze niet meer nodig hebben. Bijvoorbeeld zodra een door u gestelde vraag voldoende is beantwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden
RAILNSCALE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RAILNSCALE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RAILNSCALE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RAILNSCALE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website wordt gehost door WordPress.com (Automattic, Inc.). Zij geven op hun website een goede uitleg van de verschillende soorten cookies die worden gebruikt: automattic.com/cookies. Deze pagina van Automattic over cookies is in het Engels, hier vindt u een vertaling in het Nederlands.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RAILNSCALE v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons toesturen (onze adresgegevens vindt u op deze pagina).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

RAILNSCALE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RAILNSCALE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.