Pavement rollers

We have added a whole range of pavement tools. With our latest additions you can create all brick roads. The size of the bricks is exactly to 1/87th scale, which means that the bricks are very fine in detail. The rollers are available in H0, H0m and H0e track sizes. Please check out all rollers.

We hebben een hele collectie straatwalsen toegevoegd. Met onze laatste walsen kun je allerlei klinkerwegen aanleggen. De bakstenen zijn natuurgetrouw op schaal (1:87). Dat betkent dus dat de steentjes zeer fijn gedetailleerd zijn. De walsen zijn leverbaar voor H0, H0m en H0e spoorwijdten. Hier treft u al onze walsen aan.