Volkswagen Passat Taxi

N2374D – Volkswagen Passat Taxi  (N 1:160)
N2375D – Volkswagen Passat Taxi Variant (N 1:160)

ℹ️ Download instructions (pdf)


Vlag-UKVolkswagen Passat Taxi (Era V)
The third-generation Volkswagen Passat was introduced in 1988 and produced until 1993. Its curvy looks were a contrast from the boxy appearance of its predecessors. The cars are very aerodynamically shaped. The lack of a grille is a remarkable feature of this Passat. Due to the transversely mounted engine and long wheelbase this Passat was very roomy and thus popular as taxi.
In order to mimic the bonded windows the unpainted kits are supplied with decals for the windows and other details. Please read the instructions for the best results.

Vlag-DVolkswagen Passat Taxi (Epoche V)
Der Volkswagen Passat der dritten Generation wurde 1988 eingeführt und bis 1993 produziert. Sein kurviges Aussehen war ein Kontrast zum kastenförmigen Aussehen seiner Vorgänger. Die Autos sind sehr aerodynamisch geformt. Das Fehlen eines Gitters ist ein bemerkenswertes Merkmal dieses Passat. Aufgrund des quer eingebauten Motors und des langen Radstands war dieser Passat sehr geräumig und daher als Taxi beliebt.
Um die verklebten Fenster nachzuahmen, werden die unbemalten Kits mit Abziehbildern für die Fenster und anderen Details geliefert. Bitte lesen Sie die Anweisungen für die besten Ergebnisse.

flag_franceVolkswagen Passat Taxi (Epoque V)
La Volkswagen Passat de troisième génération a été introduite en 1988 et produite jusqu’en 1993. Son apparence courbée contrastait avec l’apparence carrée de ses prédécesseurs. Les voitures sont de forme très aérodynamique. L’absence de calandre est une caractéristique remarquable de cette Passat. En raison du moteur monté transversalement et de l’empattement long, cette Passat était très spacieuse et donc populaire comme taxi.
Afin d’imiter les fenêtres collées, les kits non peints sont fournis avec des décalcomanies pour les fenêtres et d’autres détails. Veuillez lire les instructions pour obtenir les meilleurs résultats.

Vlag-NLVolkswagen Passat Taxi (Tijdperk V)
De derde generatie Volkswagen Passat werd geïntroduceerd in 1988 en geproduceerd tot 1993. Zijn ronde uiterlijk vormde een contrast met het hoekige uiterlijk van zijn voorgangers. De auto’s zijn erg aerodynamisch gevormd. Het ontbreken van een grille is een opmerkelijk kenmerk van deze Passat. Door de dwars geplaatste motor en lange wielbasis was deze Passat erg ruim en daardoor populair als taxi.
Om de verlijmde ramen na te bootsen worden de ongelakte kits geleverd met decals voor de ramen en andere details. Lees de instructies voor het beste resultaat.14+
Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.