Esterer Lokomobile

N2017 – Esterer Lokomobile  (N 1:160)  winkelwagen4
N2518 – SET Esterer Lokomobile + Lanz Dreschmaschine  (N 1:160) winkelwagen4
T2017 – Esterer Lokomobil (TT 1:120) 

ℹ️ Download instructions (pdf)


Vlag-UKEsterer traction engine (Era I-III)
During the industrialisation the traction engine became popular with farmers (to drive threshing machines) and smaller companies. In the dawn of electrification traction engines where used to drive power stations. Traction engines were used agriculturally between 1850 and 1970. A traction engine is not self-propelled.
The model is rich in detail. The traction engine consists of four unpainted parts. This allows proper painting the kit and possibly modification of the kit. Model is delivered unpainted.
Dimensions: 20.1 x 10.6 x 29.4 mm
Also available as set with the Lanz threshing machine.

Vlag-DEsterer Lokomobile (Epoche I-III)
Mit Lokomobilen wurden in der beginnenden Industrialisierung landwirtschaftliche Betriebe (zum Antrieb der Dreschmaschine), sowie Kleingewerbebetriebe mechanisiert. Im Zuge der Elektrifizierung wurden auch kleine Kraftwerke mit Lokomobilen betrieben. Lokomobile wurden landwirtschaftlich zwischen 1850 und 1970 eingesetzt. Eine Lokomobile ist nicht selbstfahrend.
Das Modell ist reich detailliert. Die Lokomobile besteht aus vier unlackierten Teile. Dies ermöglicht das Modell detailgetreu zu lackieren oder zu ändern. Modell wird unlackiert geliefert. Abmessungen: 20,1 x 10,6 x 29,4 mm
Auch lieferbar als Set mit eine Lanz Dreschmaschine.

flag_franceEsterer locomobile (Epoque I-III)
Au cours de l’industrialisation la locomobile est devenu populaire auprès des agriculteurs (entre autres utilisé comme source motrice en machinisme agricole). À l’aube de électrification les locomobiles sont utilisés pour conduire des centrales. Les locomobiles ont été utilisés en agriculture entre 1850 et 1970. Une locomobile n’est pas autopropulsé.
Le modèle est riche en détail. La locomobil se compose de quatre parties non peintes. Cela permet une bonne peinture du kit et peut-être des modifications du kit. Modèle est livré non peint. Dimensions: 20,1 x 10,6 x 29,4 mm
Egalement disponible en ensemble avec la Lanz batteuse.

Vlag-NLEsterer locomobiel (Tijdperk I-III)
Met tractiemachines werd aan het begin van de industrialisatie landbouwmachines aangedreven (bijvoorbeeld dorsmachines), alsmede kleine bedrijven bedient. In de aanloop van de elektrificatie werden ook kleinere centrales aangedreven door locomobielen. In de landbouw werden locomobielen tussen 1850 en 1970 ingezet. Een locomobiel kan niet zelfstandig worden verplaatst, maar wordt voortgetrokken.
Het model is rijk gedetailleerd. De tractiemachine bestaat uit vier ongelakte delen. Hierdoor is het mogelijk om het model gedetailleerd te beschilderen of aanpassen. Model wordt ongelakt geleverd. Afmetingen: 20,1 x 10,6 x 29,4 mm
Ook leverbaar als set met de Lanz dorsmachine.


EstererLokomobileEstererLokomobile2


14+

Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.