Rollers since 2014

Visit the rollers for paved tracks | N & Z | H0 & TT | 0 & O14
Visit the rollers for paved streets | N & Z | H0 & TT | 0 & 1/72


Vlag-UKRAILNSCALE Rollers since 2014
Our street pavement rollers have increased the possibilities for model railroaders significantly. Since 2014 over 60 different sets have been offered. RAILNSCALE rollers are appreciated by scenery builders from Scale-O to Z.
That is what we call: happy hobbying!

Vlag-DRAILNSCALE-Roller seit 2014
Unsere Straßenpflasterwalzen haben die Möglichkeiten für Modelleisenbahner erheblich erweitert. Seit 2014 wurden über 60 verschiedene Sets angeboten. RAILNSCALE-Roller werden von Landschaftsbauern von Nenngröße 0 bis Z geschätzt.
Das nennen wir: Happy Hobbying!

flag_franceRouleaux RAILNSCALE depuis 2014
Nos rouleaux de revêtement routier ont considérablement augmenté les possibilités pour les modélistes ferroviaires. Depuis 2014, plus de 60 sets différents ont été proposés. Les rouleaux RAILNSCALE sont appréciés des constructeurs de décors de l’échelle 0 à Z.
C’est ce que nous appelons: Happy Hobbying!

Vlag-NLRAILNSCALE-rollen sinds 2014
Onze straatverhardingswalsen hebben de mogelijkheden voor modelspoorbanen aanzienlijk vergroot. Sinds 2014 worden er meer dan 60 verschillende sets aangeboden. RAILNSCALE-rollen worden gewaardeerd door decorbouwers van schaal 0 tot Z.
Dat is wat wij noemen: Happy Hobbying!

 


14+
Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.