Shop front & boutique front

N3140 – Shop front   (N 1:160) winkelwagen4
N3141 – Boutique front   (N 1:160) winkelwagen4

ℹ️ Download instructions (pdf)


Vlag-UKShop front & boutique front (Era III-VI)
With these fronts you can upgrade your buildings. The front can easily be placed in front of an existing house thus creating a small business. Models are delivered unpainted. Width: 38 mm. Kit N3141 includes a floor and 2 mannequins. Before painting, the model needs to be cleaned.

Vlag-DLadenfront & Boutiquefront (Epoche III-VI)
Mit diesen Fronten können Sie Ihre Gebäude aufwerten. Die Fassaden sind so gestaltet das die gegen die verschiedenste Häuser gestellt werden können. So entsteht ein kleines Geschäft. Modelle werden unlackiert geliefert. Breite: 38 mm. Kit N3141 enthält einen Boden und 2 Schaufensterpuppen. Vor dem Lackieren muss das Modell gereinigt werden.

flag_franceFaçade du magasin & Façade de la boutique (Epoque III-VI)
Avec ces façades, vous pouvez améliorer vos bâtiments. La façade peut facilement être placé devant une maison existante, créant ainsi une petite entreprise. Les modèles sont livrés non peints. Largeur: 38 mm. Le kit N3141 comprend un plancher et 2 mannequins. Avant de peinture, il est nécessaire de nettoyer le modèle.

Vlag-NLWinkelpui & Boetiekpui (Tijdperk III-VI)
Met deze puien kunt u uw gebouwen opwaarderen. De façade is zo ontworpen dat deze tegen de meest verschillende gevels kan worden geplaatst. Zo ontstaat eenvoudig een kleine zaak. Modellen worden ongelakt geleverd. Breedte: 38 mm. Kit N3141 bevat een vloer en 2 etalagepoppen. Voor het verven dient het model gereinigd te worden.


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.