New @ DM-Toys! Carrier tricycles

N2153 – Bread tricycle   (N 1:160)  winkelwagen2DM winkelwagen4
N2154 – Milk tricycle   (N 1:160) winkelwagen2DM winkelwagen4
N2155 – Ice cream tricycle   (N 1:160) winkelwagen2DM winkelwagen4


Vlag-UKCarrier tricycles (Era I-VI)
Freight bicycles used to be very common. Due to environmentally conscious thinking, the tricycle is making its comeback. Several different carrier tricycles are available:
N2153 – Bread tricycle with baker’s man
N2154 – Milk tricycle with driver and milk churns and crates
N2155 – Ice cream tricycle with vendor
Vlag-DTransporträder (Epoche I-VI)
Lastenräder waren sehr verbreitet. Durch das umweltbewusste Denken macht das Transportrad sein Comeback. Verschiedene Transporträder sind erhältlich:
N2153 – Bäckerfahrrad mit Fahrer
N2154 – Milchlieferfahrrad mit Fahrer und Milchkannen und -Kisten
N2155 – Eiscreme-Fahrrad mit Verkaufer
flag_franceTriporteurs (Epoque I-VI)
Les vélos de fret étaient très fréquentes. En raison de la pensée écologiquement consciente, le triporteur fait son retour. Plusieurs triporteurs sont disponibles:
N2153 – Triporteur boulangerie avec boulanger
N2154 – Triporteur laitier avec conducteur avec des bidons et caisses de lait
NT2155 – Triporteur glace avec vendeur
Vlag-NLBakfietsen (Tijdperk I-VI)
Bakfietsen waren vroeger zeer gebruikelijk. Als gevolg van milieubewust denken maakt de bakfiets zijn comeback. Verschillende soorten bakfietsen zijn leverbaar:
N2153 – Bakkersbakfiets met bakkersknecht
N2154 – Melkbakfiets met rijder en melkbussen en -kratten
N2155 – IJscofiets met ijscoman


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.