2 Snowmen

N3081 – Snowmen   (N 1:160)   winkelwagen4
T3081 – Snowmen   (TT 1:120) winkelwagen4


Vlag-UK2 Snowmen (Era I-VI)
Models are delivered unpainted.
Before painting, the model needs to be cleaned.

Vlag-D2 Schneemänner (Epoche I-VI)
Modelle werden unlackiert geliefert.
Vor dem Lackieren muss das Modell gereinigt werden.

flag_france2 Bonhommes de neige (Epoque I-VI)
Les modèles sont livrés non peints.
Avant de peinture, il est nécessaire de nettoyer le modèle.

Vlag-NL2 Sneeuwpoppen (Tijdperk I-VI)
Modellen worden ongelakt geleverd.
Voor het verven dient het model gereinigd te worden.


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.