Chinese restaurant front

N3143 – Chinese restaurant front   (N 1:160) winkelwagen4

ℹ️ Download instructions (pdf)


Vlag-UKChinese restaurant front (Era III-VI)
With these fronts you can upgrade your buildings. The front can easily be placed in front of an existing house thus creating a small business. Models are delivered unpainted. Width: 38 mm. Before painting, the model needs to be cleaned.

Vlag-DChina-Restaurant-Front (Epoche III-VI)
Mit diesen Fronten können Sie Ihre Gebäude aufwerten. Die Fassaden sind so gestaltet das die gegen die verschiedenste Häuser gestellt werden können. So entsteht ein kleines Geschäft. Modelle werden unlackiert geliefert. Breite: 38 mm. Vor dem Lackieren muss das Modell gereinigt werden.

flag_franceFaçade du restaurant chinois (Epoque III-VI)
Avec ces façades, vous pouvez améliorer vos bâtiments. La façade peut facilement être placé devant une maison existante, créant ainsi une petite entreprise. Les modèles sont livrés non peints. Largeur: 38 mm. Avant de peinture, il est nécessaire de nettoyer le modèle.

Vlag-NLPui van een Chinees restaurant (Tijdperk III-VI)
Met deze puien kunt u uw gebouwen opwaarderen. De façade is zo ontworpen dat deze tegen de meest verschillende gevels kan worden geplaatst. Zo ontstaat eenvoudig een kleine zaak. Modellen worden ongelakt geleverd. Breedte: 38 mm. Voor het verven dient het model gereinigd te worden.


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.