NEW! Rollers for convex road surfaces & sidewalk roller!N9084 – All-in-1 Roller Reihenverband – konvex (N/TT)
N9085 – All-in-1 Roller Aehrenverband – konvex (N 1:160)
N9086 – Sidewalk Roller Reihenverband (N 1:160)
ℹ️ Download instructions


Vlag-UKNEW! Rollers for convex road surfaces & sidewalk roller!
With the All-in-1 Rollers you can easily build paved roads in one go. These rollers have guidance flanges allowing you to create roads with a constant height. The rollers are suitable for both straight and slightly curved roads.
NEW! The surface of the rollers is concave. By this the created streets get a convex surface like a realistic road! Two different versions are available.
ALSO NEW! With the Sidewalk roller you can create sidewalks with a raised surface easily!
That is what we call: Happy Hobbying!

Vlag-DNEU! Rollen für konvexe Straßenoberflächen und Bürgersteig-Straßenwalzen!
Mit den All-in-1-Rollen können Sie leicht gepflasterte Straßen in einem Rutsch bauen. Diese Rollen haben Führungsflansche, mit denen Sie Straßen mit konstanter Höhe erstellen können. Die Rollen sind sowohl für gerade als auch leicht gekrümmte Straßen geeignet. Die Rollen eignen sich sowohl für gerade als auch für leicht gekrümmte Straßen.
NEU! Die Oberfläche der Walze ist konkav. Dadurch erhalten die erzeugten Straßen eine konvexe Oberfläche wie eine realistische Straße! Zwei unterschiedliche Versionen sind lieferbar.
AUCH NEU! Mit der “Sidewalk” Bürgersteigwalze können Sie problemlos Bürgersteige mit erhöhter Oberfläche erstellen!
Das nennen wir: Happy Hobbying!

flag_franceNOUVEAU! Rouleaux pour surfaces routières convexes et rouleau de trottoir!
Avec les rouleaux tout-en-un, vous pouvez facilement construire des routes pavées en une seule fois. Ces rouleaux ont des flasques de guidage vous permettant de créer des routes à hauteur constante. Les rouleaux conviennent aux routes droites et légèrement courbes. NOUVEAU! La surface des rouleaux est concave. Par cela, les rues créées obtiennent une surface convexe comme une route réaliste! Deux versions différentes sont disponibles.
AUSSI NOUVEAU! Avec le rouleau de trottoir “Sidewalk”, vous pouvez créer facilement des trottoirs avec une surface surélevée!
C’est ce que nous appelons: Happy Hobbying!

Vlag-NLNIEUW! Rollen voor bol wegdek & trottoirroller!
Met de All-in-1 Rollers leg je eenvoudig in één keer verharde wegen aan. Deze rollen hebben geleidingsflenzen waardoor u wegen met een constante hoogte kunt creëren. De rollen zijn geschikt voor zowel rechte als licht gebogen wegen.
NIEUW! Het oppervlak van de rollen is concaaf. Hierdoor krijgen de gecreëerde straten een bol oppervlak als een realistische weg! Er zijn twee verschillende versies beschikbaar.
OOK NIEUW! Met de “Sidewalk roller” creëer je eenvoudig trottoirs met een verhoogd oppervlak!
Dat noemen we: Happy Hobbying!


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.