Monuments

N3047 – Obelisk monument      (N 1:160) winkelwagen4
N3048 – Cross memorial           (N 1:160) winkelwagen4
N3049 – Monument ‘Requiem’  (N 1:160) winkelwagen4

T3047 – Obelisk monument     (TT 1:120) winkelwagen4
T3048 – Cross memorial          (TT 1:120) winkelwagen4
T3049 – Monument ‘Requiem’ (TT 1:120) winkelwagen4


Vlag-UKMonuments (Era I-VI)
Monuments are mostly created to commemorate a person or important event. Monuments are also used to improve the appearance of a city or location. Model is delivered unpainted. Before painting, the model needs to be cleaned.

Vlag-DDenkmal (Epoche I-VI)
Denkmäler sind meist erstellt, um eine Person oder ein wichtiges Ereignis zu gedenken. Denkmäler werden auch verwendet, um das Erscheinungsbild einer Stadt oder Ort zu verbessern. Modell wird unlackiert geliefert. Vor dem Lackieren muss das Modell gereinigt werden.

flag_franceMonument (Epoque I-VI)
Monuments sont principalement créés pour commémorer une personne ou un événement important. Monuments sont également utilisés pour améliorer l’apparence d’une ville ou d’un emplacement. Le modèle est livré non peint. Avant de peinture, il est nécessaire de nettoyer le modèle.

Vlag-NLMonument (Tijdperk I-VI)
Monumenten zijn meestal gemaakt om een persoon of een belangrijke gebeurtenis te herdenken. Monumenten worden ook gebruikt om het uiterlijk van een stad of locatie te verbeteren. Model wordt ongelakt geleverd. Voor het verven dient het model gereinigd te worden.


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.