Verkaufsbude

N3059 – Verkaufsbude   (N 1:160) winkelwagen4


Vlag-UKSales stand (Era II-VI)
Small buildings such as the sales stand are an ideal supplement to your market place. The sales stand can also be used as Christmas tree market.
Models are delivered unpainted. Before painting, the model needs to be cleaned.

Vlag-DVerkaufsbude (Epoche II-VI)
Kleine Gebäude wie die Verkaufsbude sind eine ideale Ergänzung Ihres Marktplatzes. Die Verkaufsbude könnte zum Beipiel verwendet werden für eine Weihnachtsbäume-Markt.
Modelle werden unlackiert geliefert. Vor dem Lackieren muss das Modell gereinigt werden.

flag_franceStand de vente (Epoque II-VI)
Les petits bâtiments tels que le stand de vente sont un complément idéal à votre marché. Le stand de vente peut également être utilisé comme le marché des arbres de Noël. Les modèles sont livrés non peints. Avant de peinture, il est nécessaire de nettoyer le modèle.

Vlag-NLVerkoopkeet (Tijdperk II-VI)
Kleine gebouwen zoals de verkoopkeet zijn een ideale aanvulling voor uw marktplein. De verkoopkeet kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de kerstbomenmarkt.
Modellen worden ongelakt geleverd. Voor het verven dient het model gereinigd te worden.


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.