Bahnhofswaage

N3087 – Bahnhofswaage   (N 1:160) winkelwagen4
T3087 – Bahnhofswaage   (N 1:120) winkelwagen4


Vlag-UKStation weighing scale (Era I-III)
Once each railway station was equipped with a weighing scale. The model is a replica of the scale of the Sørumsand station in Norway. Stations until the 50s, or museum railroads are equipped with such scales.
Model is delivered unpainted.
Before painting, the model needs to be cleaned.

Vlag-DBahnhofswaage (Epoche I-III)
Früher hatte jeder Bahnhof eine Waage. Das Modell ist gestaltet nach das Original das auf dem Bahnhof in Sørumsand in Norwegen steht. Solche Waagen sind an Bahhofen bis in die 50er Jahre, oder an Museumbahnen unerlässlich.
Modell wird unlackiert geliefert.
Vor dem Lackieren muss das Modell gereinigt werden.

flag_franceBalance de la gare (Epoque I-III)
Une fois que chaque gare a été équipé d’une balance. Le modèle est une réplique de la balance de la gare de Sørumsand en Norvège. Jusqu’à ce que les années 50, les gares ou les chemins de fer de musée sont équipés de ces échelles.
Le modèle est livré non peint.
Avant de peinture, il est nécessaire de nettoyer le modèle.

Vlag-NLStationsweegschaal (Tijdperk I-III)
Vroeger stond op ieder station een weegschaal. Het model is gemaakt naar voorbeeld van de weegschaal van het station van Sørumsand in Noorwegen. Dergelijke weegschalen zijn onontbeerlijk op stations tot de jaren ’50, of op museumbanen.
Model wordt ongelakt geleverd.
Voor het verven dient het model gereinigd te worden.


aN3087z


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.

WC-Gebäude ‘Winterthur-Töss’

N3016 – WC-Gebäude ‘Winterthur-Töss’   (N 1:160) winkelwagen4

ℹ️ Download instructions (pdf)


Vlag-UKToilet building ‘Winterthur-Töss’ (Era I-VI)
The model is based on the toilet building of Winterthur-Töss station in Switzerland. That toilet building was built in 1910 and is still in use today. The model can also be used as a public toilet, for example in a park or at a campsite. The model consists of two unpainted parts. This allows proper painting and possibly modification of the kit. Model is delivered unpainted.

Vlag-DWC-Gebäude ‘Winterthur-Töss’ (Epoche I-VI)
Das Modell ist basiert auf dem WC-Gebäude von Bahnhof Winterthur-Töss in der Schweiz. Das WC-Gebäude wurde 1910 erbaut und ist heute noch in Gebrauch. Das Modell kann auch als eine öffentliche Toilette verwendet werden, zum Beispiel in einem Park oder auf einem Campingplatz. Das Modell besteht aus zwei unlackierten Teile. Dies ermöglicht es das Modell detailgetreu zu lackieren oder zu ändern. Modell wird unlackiert geliefert.

flag_franceToilettes publiques ‘Winterthur-Töss’ (Epoque I-VI)
Le modèle est basé sur les toilettes publiques de la gare Winterthur-Töss en Suisse. Ces toilettes publiques ont été construits en 1910 et sont encore en usage aujourd’hui. Le modèle peut être utilisé comme toilette publique, par exemple dans un parc ou sur un camping. Le modèle est composé de deux parties non peintes. Cela permet de peindre correctement, et éventuellement la modification du modèle. Le modèle est livré non peint.

Vlag-NLToiletgebouw ‘Winterthur-Töss’ (Tijdperk I-VI)
Het model is gebaseerd op het toiletgebouw van station Winterthur-Töss in Zwitserland. Dat toiletgebouw is gebouwd in 1910 en is vandaag de dag nog steeds in gebruik. Het model kan ook worden gebruikt als openbaar toilet in bijvoorbeeld een park of op een camping. Het model bestaat uit twee ongelakte delen. Hierdoor is het mogelijk om het model op een goede manier te beschilderen of het eventueel aan te passen. Model wordt ongelakt geleverd.
Photo: www.winterthur-glossar.ch


14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.

Nasenuhr (2x)

N3014 – 2 Nasenuhren   (N 1:160) winkelwagen4

ℹ️ Download instructions (pdf)


Vlag-UK2 station clocks ‘Nasenuhr’ (Era I-VI)
These station clocks are important accessories for classic railway station displays (era I to VI). Similar clocks can still be found in stations. Due to the triangular ‘nose’ shape you can read the time from a great distance from almost any angle. Model is delivered unpainted.

Vlag-D 2 Nasenuhren (Epoche I-VI)
Diese Perronuhren sind ein weiteres Detail zur Ausgestaltung von Bahnhöfen in Epoche I bis VI. Sie sind manchmal noch auf Bahnhöfen zu finden. Bedingt durch die Form kann man auch aus großen Entfernungen aus fast jedem Winkel die Zeit ablesen.
Modell wird unlackiert geliefert.

flag_france2 horloges des gares ‘Nasenuhr’ (Epoque I-VI)
Ces horloges des gares sont des accessoires importants pour la station ferroviaire classique affiche (de l’époque I à VI). Horloges similaires peuvent encore être trouvés dans les stations. En raison de la forme triangulaire, vous pouvez lire le temps d’une grande distance à partir de presque n’importe quel angle. Modèle est livrée non peinte.

Vlag-NL2 ‘Nasenuhr’ perronklokken (Tijdperk I-VI)
Deze perronklokken kunnen niet ontbreken op een klassiek station (tijdperk I tot VI). Ze zijn soms nog aan te treffen op stations. Door de driehoekige ‘neus’ vorm is deze klok van verre en vanuit verschillende hoeken goed af te lezen. Model wordt ongelakt geleverd.Photo: commons.wikimedia.org


14+

Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.